Regenračné centrum
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 11.11.2014 21:35:15

Veštenie‚ Tarot‚ SRT, EAV diagnostika

Anjelské Runy

Regenračné centrum

 

VÝZNAM ANJELSKÝCH RUN
Pokiaľ sa predsa len rozhodnete vyrobiť si runy sami, nemáte sa čoho báť .
 Výroba je veľmi jednoduchá, pretože symboly nie sú graficky náročné. Znaky si môžete nakresliť na polodrahokamy, oblázky alebo len nalepiť na tvrdý papier a vystihnúť.
Originalite sa medze nekladú. Tradícia hovorí, že je dobré vyrobiť 3 sady a 2 darovať dobrým priateľom. Ak máte pocit, že nejaká dôležitá téma pre Váš život v symboloch chyba, môžete si ju tam dodať.
       
Ako s runami pracovať?
  
 Pred každou pracou runy očistite.
 Nechajte ich na slnečnom alebo mesačnom svetle alebo ich nechajte chvíľu v dyme vonnej tyčinky alebo kadidla.
Po očistení si v duchu zavolajte anjela, ktorý Vám pomôže nájsť odpovede na Vaše otázky. Vezmite runy do rúk alebo ich vložte do malého vrecúška a sústreďte sa na otázku.
Dôležitá je formulácia. Buďte jednoznační a pýtajte sa na veci, ktoré pre Vás sú naozaj dôležité.
Runy používajte pre otázky, ktoré Vám objasnia prítomnosť alebo blízkou budúcnosť.
Získate od nich informácie o energiách, ktoré sú okolo Vás a prídu asi do 1 týždňa.
Ak máte jasno v otázke, požiadajte runy a Vaše ho anjela o pomoc a vyhoďte runy opatrne na pevný povrch. Run, ktoré sú lícom dole si nevšímajte.
Čítanie začnite od signifikátora smerom von. 
 Runy, ktoré sú najbližšie signifikátora predstavujú najaktuálnejšie záležitosti.
Runy, ktoré sú ďalej, znamenajú vplyvy, ktoré sa k človeku len približujú alebo sa od neho vzďaľujú.
Runy, ktoré sa dotýkajú, pojednávajú o tej istej veci. Tie, ktoré majú medzi sebou priestor alebo prázdnu runu, ukazujú na oddelené veci alebo záležitosti, ktoré majú medzi sebou bariéru
               
Pár doporučení k vešteniu:
  
Nepokúšajte sa veštiť, keď ste veľmi unavený, chorý alebo rozčúlený.
Nikdy neveštite pre človeka, ktorého nemôžete ani vystať.
Rešpektujte súkromie druhých a  nebuďte zvedaví na jeho osud. Pokiaľ Vás o to sami nepožiadajú neveštite za nich.
Podklady pre tento článok sú z knihy "Anjeli spoločníci v mágii" od Silver Raven Wolf.
 

 

» zobrazanie run  «

 

 

Významy run
 
Anjel strážny: predstavuje Vášho anjela strážneho a záležitosť na ktorej v tejto chvíli pracuje. Ukazuje tiež, či ste zablokovaný a ak áno, tak čím. Ak je anjel strážny hore nohami, znamená to, že ho neberiete vážne alebo mu nevenujete pozornosť.
 
Náboženstvo: znamená blížiace sa štúdium, prosby k náboženstvu a vypovedá o Vašom vzťahu k vesmíru. Zvážte možnosť vykonávania rituálu alebo obradu ako pomoc pri riešení Vášho problému. Problémom možno je to, ako náboženstvo vnímate a akým spôsobom s ním v živote nakladáte. Ak  táto runa leží prednou stranou dole, tak to znamená, že Vás príliš zamestnávali svetské záležitosti, takže ste na duchovné dary trochu zabudli alebo že pre Vás náboženské záležitosti v túto chvíľu niesu aktuálne.
 
Uriel: Mágia. Táto runa Vám povie o dobrých i zlých kúzlach, ktoré na Vás boli namierené. Zvlášť ak je obrátená alebo leží blízko negativity, svedčí o nepríjemných vplyvoch. Vypovedá o mágii, ktorá nemusela byť mienená, aby Vám ublížila, ale tiež Vám nijak neprospeje. Znamená to, že i tie najlepšie úmysly Vám môžu spôsobiť veľké problémy. Ak je táto runa hlavou dole, určite ste terčom negatívnych myšlienok niekoho iného.
 
Metatron : Múdrosť. Znamená schopnosť činiť múdre rozhodnutia (v normálnej pozícii) alebo zlé (hlavou dole). Pozrite sa na ostatné runy a hľadajte, či Vám múdrosť križuje cestu alebo či ju máte hľadať u priateľa alebo rodinného príslušníka. Ak je hlavou dole, môže znamenať unáhlené rozhodnutia, ktorá môžu viest k problémom alebo nepremyslenému jednaniu.
 
 
Pallas: Meditácia. Situáciu lepšie zvládnete, ak si o nej zameditujete a naplánujete vhodné kroky. Ak je hlavou dole, môže to naznačovať, že ste do situácie nevložili dosť pozitívnych myšlienok a možno by ste mali začať pracovať na pozitívnejšom životnom štýle.
 
Šechina: Svätožiara. Predstavuje Vaše Vyššie ja a to najlepšie, čo môžete v akejkoľvek situácii dosiahnuť. V prevrátení nemá žiadny zvláštny význam. Je to runa duchovného požehnania a energia Bohyne.
 
 
Krídla: Posolstvo. Hlavou hore znamenajú dobré správy, v prevrátení môžu znamenat, že nedostanete správu, ktorú chcete, alebo že nedostanete vôbec správu.
 
Negativita: Predstavuje negativitu projektovanú do určitej situácie. Môže sa jednať o klebety, zlé úmysly, skryté zámery, špinavé činy alebo žiarlivosť, ak už zo strany Vašej alebo niekoho iného. Skontrolujte  runy okolo, prevrátené naznačujú možnosť, ako situáciu prekonať.
 
Gabriel: Začiatok akejkoľvek situácie. V blízkosti rodinné runy znamená možné narodenie dieťaťa alebo manželstvo. Ak je prevrátená, potom je nádej na nový začiatok zablokovaná a nemusí sa prejaviť.
 
Azrael: Predstavuje koniec určitej záležitosti. Ak je prevrátená, potom by situácia mohla skončiť zle, ak rýchle niečo neurobíte. Môže to tiež znamenať, že koniec ešte nie je na blízku. Objasnenie hľadajte u okolitých run.
 
Peniaze: Skontrolujte okolie, aby ste zistili množstvo a zdroj peňazí. Ak sa nachádza blízko rodiny alebo dedictva, možno dostanete dar od rodinného príslušníka alebo Vám úmrtie v rodine prinesie dedictvo. Ale ak sa nachádza blízko negativity, dajte si pozor. Niekto sa Vás chystá vziať na palicu.
 
Vesta: Inšpirácia a ochrana. Niečo nové Vám prichádza na pomoc. Mohol by to byť nový koníček, nové zamestnanie, nový partnerský vzťah atp. Spresní to okolie runy. V prevrátenej polohe znamená, že nemáte dostatok inšpirácie.
 
 
Konflikt: Schyľuje sa k boji, k ústnemu alebo k  fyzickej potyčke. V blízkosti rodinnej runy znamená hádku v rodine. Blízko negativity otvorený spor. U závislosti môže znamenať  kriminály čin alebo dôsledky jednania závislej osoby. Čím ďalej sa táto runa nachádza, tím je pravdepodobnejšie, že dokážete škodu zvládnuť alebo sa konfliktu vyhnete úplne. V obrátenej pozícii znamená, že konflikt už prepukol a boli učinene kroky k jeho náprave.
 Anaelle: Rodina. Všetko, čo je zviazané s krvou alebo duchom. Môže sa jednať o Vašich vzdialenejších ale i blízkych príbuzných. Pokiaľ je hlavou hore, veci sa majú dobre. Prevrátená znamená možné problémy alebo dočasnou nerovnováhu.
 
Rafael: Harmónia. Radosť, nadšenie, príjemné udalosti, šťastie, láska, sebavedomie. Spojenie harmonických energií. Dostavanie daru. Prevrátená znamená smútok, poškodenie alebo prekážky v oblasti vecí prinášajúcich potešenie alebo zlé sebavedomie.
 
  
Hviezda: Nádej do budúcna, svieti zelená, veci pre Vás vyzerajú nádejne. Nemá prevrátený význam.
 
Závislosť: na drogách, alkoholu, sexu, obsesivních zvykoch, moci atp. Prevrátená runa znamená, že daná záležitosť patrí minulosti alebo, že daný človek vyvíja veľké úsilie k prekonaniu daného problému.
 
Chiron: Karma. Daná situácia je karmickej povahy. Môže to byť situácia, na ktorej ste pracovali po mnoho životov alebo taká, ktorú ste práve začali. Prevrátená znamená odmietanie danej situácie a neochotu sa na ňu pozrieť.
 
Muž: Predstavuje muža alebo mužskú energiu, ktorá Vás nejakým spôsobom ovplyvňuje. Okolité runy naznačujú jeho zámery. V pozícii hlavou hore znamená pozitívni vplyv alebo že daný muž je v jadre dobrý človek. V prevrátenej pozícii znamená bezcharakterného lotra s nepriaznivým vplyvom na Vás.
 
Žena: Predstavuje ženu alebo ženskú energiu, ktorá Vás nejako ovplyvňuje. Okolité runy naznačujú jej úmysly. Hlavou hore znamená pozitívni vplyv alebo že je daná žena dobrým človekom. V prevrátenej polohe znamená hlúpu klebetnú sliepku s nepriaznivým vplyvom na Vás.
 
Juno: Partnerstvo. Spojenectvo dvoch ľudí v láske alebo obchode. V prevrátenej pozícii ukazuje, že partnerský vzťah stroskotáva alebo že sú skutočné city skrývané.
 
Práca: Predstavuje prácu, ktorá je pre Vás v tomto okamžiku najdôležitejšia. Môže to byť Vaše zamestnanie, ale i krátkodobé podniky, sociálna činnosť alebo inšpiratívna práca. Dôležitá je tá ,ktorá je teraz pre Vás "najdôležitejšia". V prevrátenej polohe naznačuje, že sa v súčasnej dobe nezaoberáte pracou, ktorú si prajete robiť alebo len bežne pracujete.
 
Spln: Podľa run okolo poznáte, čo sa stane do budúceho úplnku
 
Novolunie: Podľa run okolo poznáte, čo sa stane do budúceho novolunia.
 
Prázdna: Výsledok je neznámy alebo v danej situácii pôsobí neznámy vplyv.
 
Signifikátor: Predstavuje tazateľa. V pozícii hlavou hore hovorí, že tazateľ má oči otvorené a je ochotný a schopný prijímať posolstvo run. Je schopný vidieť a prijímať fakty. V opačnej pozícii je tazateľ zablokovaný a nevidí alebo nechce vidieť fakty racionálne a je zapletený do iných podnikov, že danej situácii nevenuje pozornosť
 
         
    
     
   
 
 
 

 

 

TOPlist