Regenračné centrum
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 11.11.2014 21:35:15

Veštenie‚ Tarot‚ SRT, EAV diagnostika

Lenormand karty

Regenračné centrum

 

Mademoieselle Lenormand je dodnes uznávaná a proslavená po celém světě coby velká jasnovidka. Své slávy dosáhla především díky vykládacím kartám, které pravděpodobně sama vytvořila a které také nesou její jméno. Kdo tedy byla tato velká vizionářka?

Mademoiselle Lenormand se narodila 27. května ve francouzském Alenconu. Zemřela ve věku 71 let, 25. června v Paříži. Její otec byl zámožný obchodník  s látkami. Svoji dceru poslal na výchovu do ženského kláštera. Zde jeho dcera úspěšně předpověděla odchod matky představené do jiného kláštera. O své vizi pověděla ještě předtím, než celá situace nastala, a její uskutečnění ohromilo všechny řádové sestry.

Po otcově smrti se zchudlá rodina rozhodla zkusit štěstí v Paříži. V tomto esoterickém srdci Francie se jí dostalo zasvědcení do rituálů a tajů vykládání karet. Její učitelé byli zběhlí ve veršování a předpovídání podle tradičního francouzského výkladu karet. Potkala další jasnovidnou ženu a společně se svým přítelem otevřeli salon pro pařížskou smetánku. Vykládali karty, prováděli astrologické rozbory a využívali ostatní techniky pro předpověď  budoucnosti svých klientů. 

1. Jezdec  

Původní význam: Očekávejte zprávu zdaleka nebo ze zahraničí. Posel může být i neznámý člověk. Tato karta má pozitivní význam a slibuje nadějné vyhlídky. Pokud je Jezdec obklopen negativními kartami, dá se očekávat, že zabřednete do nepříjemností.

Moderní výklad: Zpráva na sebe nenechá dlouho čekat.  Někdo vám chce zatelefonovat nebo poslat dopis, nebo už je dokonce na cestě za vámi. Tato nová informace bude ještě dlouho na cestách, než se k vám dostane. Pro muže tazatele je tato zpráva spojena s právě začatým obchodem nebo nedávno vymyšleným plánem. Pro ženu tazatelku bude zpráva svázána s intimními záležitostmi. Je-li jezdec hodně vzdálen tazatelově osobní kartě, pak zpráva přichází ze zahraničí, je-li naopak blízko, zpráva přijde z tazatelova blízkého okolí nebo z vlastní rodiny, například jako telegram nebo doporučený dopis. Dobře se podívejte, jakým směrem se Jezdec dívá. Jestliže je jeho pohled upřen do budoucnosti, zdá se, že v budoucnu dostanete důležité noviny. Když se dívá směrem do minulosti, pak byla zpráva dlouho na cestě, než k vám dorazila, nebo se informace vztahuje přímo k vaší minulosti. Je-li jezdec situován pod nebo nad vaší osobní kartou, má karta vztah k vaší současné situaci. Sousední karty určí, zda bude zpráva dobrá či špatná.

2. Jetel

Původní význam: Jetel přináší štěstí a bohatství. Je-li Jetel poblíž osobní karty, všechna současná trápení a chyby se vytratí a budou zapomenuty. Jsou-li však poblíž Mraky (karta č. 6) nebo jiné nepříznivé karty, měli byste se připravit na velké nervové vypětí: chystá se na vás nešťastná souhra okolností. Pokud je Jetel daleko od osobní karty, může vás potkat období pochybností o sobě a zároveň neštěstí.

Moderní výklad: Jetel vám přináší naději a štěstí. Když je Jetel položený blízko osobní karty, smutek a ztráta odvahy odezní a místo nich vás čeká zklidnění a pocit štěstí. Vzdálený Jetel znamená odložení slibovaného štěstí: jsou zde přítomny jisté nepříznivé energie, které opožďují naplnění vašeho štěstí. Podle ostatních karet určíte, odkud štěstí můžete očekávat. Jetel v blízkosti Mraků (karta č. 6) nebo jiné nepříznivé karty vás varuje před velkým zklamáním, anebo neštěstím. V opačném případě očekávejte velké štěstí ve všech sférách vašeho života. Nachází se Jetel ve vašem výkladu v budoucnosti, minulosti nebo v přítomnosti? Také směr, kterým je karta orientována, je velice důležitý. Jestliže například karta leží v minulosti, podívejte se také, kde leží Mraky a další nepříznivé karty, které mohou mít negativní vliv na jinak velice pozitivní kartu. V případě, že Mraky i Jetel leží v minulosti, pak jste bezpochyby v minulosti prošli velkým zklamáním a nešťastným obdobím.

3. Loď

Původní význam: Loď oznamuje, že nastane dobrá příležitost. Štěstí možná leží při okraji vámi dosud nezvolených cest; obchodní záležitosti i vaše jiné plány a představy se budou vyvíjet dobře. Loď v blízkosti osobní karty ohlašuje možnost cesty prodchnuté mnoha památnými událostmi.

Moderní výklad: Loď, zejména v blízkosti osobní karty, hovoří o daleké cestě. To ovšem nemusí vždy znamenat, že se na cestu do dalekých zemí vydáte osobně. Někdy naznačuje, že je zboží z ciziny na cestě k vám. Tento výklad je pravděpodobný zejména tehdy, máte-li co do činění s obchodováním. Obchodní styky se zahraničím vám přinesou finanční výhody! Zpozorujete stálý růst stavu svého bankovního konta díky uváženým investicím nebo dědictví. Loď odnepaměti symbolizuje cesty po moři. Můžeme ji vykládat jako přepravu zboží po moři, ale také jako dědictví, neboť Loď je významná jak pro časové, tak prostorové vzdálenosti. Rakev (karta č. 8) poblíž Lodi může znamenat buď dědictví, nebo smrtelný úraz na cestách. Samozřejmě pokud se před vámi objeví takováto předpověď, důkladně prozkoumejte všechny karty v okolí. Sousední karty s příznivým vlivem mohou ulehčit danou situaci. Výkladem sousedních karet také můžete blíže určit faktory ovlivňující průběh cesty a vliv cesty na budoucí vývoj života tazatele. Tato karta je důležitá zejména pro obchodníky se zahraničním zbožím.

4. Dům

Původní význam: Dům vypovídá o plodných záměrech, které se dočkají úspěšného završení. I když se momentální situace tazatele nebo tazatelky nezdá být příznivá, v budoucnu je čekají slibné příležitosti. Nachází-li se ve výkladu karta pod osobní kartou, měli byste jednat obezřetně s lidmi ve svém okolí a se svými sousedy.

Moderní výklad: Tato karta symbolizuje váš domov, radosti a trápení každodenního života, rodinné plány a lidi, se kterými žijete. Představuje uspokojení, bezpečí a ochranu, zkrátka vaše „hnízdečko“. Pozorně projděte i okolní karty a zvažte jejich vliv na Dům jako takový. Dům obyčejně symbolizuje štěstí a úspěch ve věcech, které si člověk vytvořil vlastníma rukama. Zaujímá-li Dům centrální pozici mezi ostatními kartami, nabádá vás k opatrnosti. Mějte se na pozoru před lidmi v nejbližším okolí stejně jako před sousedy. Dům ve vaší minulosti značí, že rodiče a dětství měli rozhodující vliv na formování vašeho života. Dům v budoucnosti vypovídá o tom, že získáte dům, který bude hrát ve vašem životě významnou roli. Všeobecně dává Dům sousedním kartám příznivý vliv. Buďte připraveni na příležitosti, které se vám nabízejí!

5. Strom

Tradiční význam: Strom symbolizuje dobré zdraví. V blízkém okolí osobní karty vás upozorňuje na možnost nemocí a úrazů. Když je naopak od osobní karty vzdálen, budete se s velkou pravděpodobností těšit dobrému zdraví a máte všeobecně dobré vyhlídky.

Moderní výklad: Strom symbolizuje vaši vitalitu a životní elán: energii, zdraví a lásku k životu. Také představuje činnost, sílu, schopnosti a dospělost, životní náboj a schopnost žít naplno - vlastnosti, které k vám přitahují mnoho lidí. Strom pod nebo nad osobní kartou vám říká, že byste si měli dávat větší pozor na své zdraví. Odpočívejte, kdykoli je to možné, a vyhýbejte se aktivitám, které vás vyčerpávají nebo působí nepříznivě na váš zdravotní stav. Nachází-li se Rakev (karta č. 9) blízko Stromu, veďte svůj výklad velice opatrně: možná se blíží nemoc doprovázená velice nepříjemnými vedlejšími příznaky. Jděte k lékaři a nechte se okamžitě prohlédnout. Berte to jako dobu pro očistu těla a nedělejte si z těchto nepříjemných stavů vrásky. Dopřejte si tolik zasloužený odpočinek! Strom ležící pod osobní kartou říká, že ačkoli byste si vždy měli dávat pozor na své zdraví, nemusíte se po celý zbytek života obávat vážných následků. Jestliže je Strom daleko od vaší osobní karty, nemusíte se ničeho bát, jste silný/á jako lev! Po dobu celého výkladu mějte tuto kartu na zřeteli, buďte ve svém výkladu opatrní a vždy pečlivě prozkoumejte sousední karty!

6. Mraky

Tradiční význam: Mraky předpovídají nepříjemné události a těžkosti. Je-li vaše osobní karta přivrácena k tmavé straně mraků, vaše vyhlídky nejsou právě růžové: nepodaří se vám vyhnout nepříjemným zážitkům. Ovšem když je k osobní kartě přivrácena světlá strana Mraků, máte stále naději, že vše dobře dopadne.

Moderní výklad: Mraky symbolizují překážky, které vám mohou přijít během života do cesty. Při výkladu vždy berte v úvahu, kde je tmavá a kde světlá strana Mraků. Jestliže tmavá strana Mraků sousedí s osobní kartou, tazatel bude brzy muset překonat překážku; to bude doprovázeno velkými těžkostmi a nemenším trápením. Jestliže je osobní karta položena vedle světlé strany Mraků, není čeho se obávat. V takovém případě mohou dokonce Mraky znamenat předzvěst štěstí. Nakonec je třeba prozkoumat všechny karty v okolí Mraků, neboť ty nám mohou poskytnout detailnější informace o neočekávaných těžkostech, které se vyskytnou na vaší životní pouti. Ve většině případů Mraky negativně ovlivňují okolní karty, a proto musíme vždy zjistit, kam směřují. Pokud nejsou Mraky poblíž osobní karty nebo jiných karet svázaných s vaším zdarem ve všech životních situacích, nemusíte se bát budoucích těžkostí, které by mohly ohrozit vaše štěstí. Máte-li Mraky situovány v přítomnosti nebo v budoucnosti, buďte pozorní a opatrně zjišťujte, které karty jsou pod jejich přímým vlivem.

7. Had 

Tradiční význam: Had přináší neštěstí. Záludná a pletichářská osoba se vám snaží uškodit. Tato karta symbolizuje zklamání důvěry, závist a podvádění.

Moderní výklad: Had předpovídá zradu a závist ze strany takzvaných a samozvaných "přátel". Leží-li Had blízko osobní karty, pak by se tazatel měl mít na pozoru a podle sousedních karet se snažit najít zdroj hrozícího nebezpečí. Had symbolizuje závistivou a úkladnou povahu, jejíž líbivá a zároveň falešná slova vás navádějí k vytvoření mylného dojmu a která si z vás ve skutečnosti dělá blázny. Dejte pozor na skryté nepřátele a nevystavujte na odiv své bohatství, neboť tím u ostatních vzbuzujete závist. I když je Had situován daleko od osobní karty, zůstaňte ve střehu a věnujte pozornost zdánlivě vzdáleným hrozbám. Čím blíže má Had k osobní kartě, tím větší je hrozba předpovězeného podvodu. Dávejte si proto pozor, co komu říkáte, a pamatujte si, že ne každému lze věřit!

8. Rakev

Tradiční význam: Rakev vás varuje před vážnou nemocí, ztrátou velkého obnosu peněz, anebo před závažnými problémy, které jsou možná pro vás nachystané. Přichází období depresí a ztráta odvahy vás nemine. Čím blíže je Rakev u OSK, tím bude celá situace hrozivější a chmurnější. Na sousední karty se pečlivě podívejte, i když Rakev není v přímé blízkosti OSK, protože mohou být klíčem k tomu, co se právě chýlí ke konci.

Moderní výklad: Rakev představuje bezvýchodnou situaci, která s sebou přináší stres. Symbolizuje konec nebo úpadek všeho, co jste vystavěli: vašeho těla, vztahu s partnerem, současného postavení v zaměstnání, pro které jste tolik udělali, než jste ho dosáhli.... Teď musíte prožívat všechna trápení a nenaplněná očekávání a nezrealizovaná přání. Rakev je předzvěstí problémů, které způsobí smrt "někoho" nebo "něčeho" ve vás. To by mohlo být spojeno s vaším zdravotním stavem, kdy závažná nemoc může ohrozit vaše psychické zdraví natolik, že se budete cítit víc mrtví nebo živí. Může to mít také co do činění s rozpadem milostného vztahu, rozvodem manželství, totálním finančním zruinováním, ztrátou zaměstnání nebo naprostým psychickým pomatením, vyčerpáním a odrazením pramenícím z vaší neschopnosti vypořádat se se současnými těžkostmi, ve kterých se momentálně nacházíte. Smrt je také častou příčinou deprese. Je-li Rakev blízko OSK (nezáleží na tom, zda nahoře, dole, napravo nebo nalevo), musíme pečlivě hledat a vážit poselství této karty: zaměřte svou pozornost na situaci, která nastane a způsobí vám v budoucnu závažné problémy. Pokaždé si proto musíme všimnout, které karty leží okolo, a z jejich vzájemných vztahů vyvodit, odkud vyvstává nebezpečí. I v případě, že je Rakev daleko od osobní karty, musíte být stále obezřetní a všímat si okolních karet. Nikdy nepředpovídejte něčí smrt bez rozmyslu: konečné rozhodnutí beztak zůstává Bohu.

9. Kytice

Tradiční význam: Kytice květu byla vždy symbolem radosti a dárků. Běžný život bude poklidně plynout v souladu s vašimi přáními. Budete šťastní a spokojení. Tato karta je obzvlášť příznivým poslem pro ženy, kterým předpovídá lásku a přátelství.

Moderní výklad: Kytice věští radost a uspokojení. Budete odměněni láskou, přátelstvím a věrnými přáteli. Každodenní život bude naplněn vřelostí a štěstí bude stát na vaší straně. Tato karta napovídá, že dostanete dar, který vám udělá obrovskou radost. Pokud je tato karta blízko vaší osobní karty, pak přicházejí dobré časy a můžete se těšit na úžasné dary. Také byste měli zmínit duchovní význam této karty, nemusí vždy znamenat jen hmotné dary, neboť láska a přátelství jsou ty nejkrásnější dary pod sluncem! Buďte uvědomělí a děkujte za své štěstí.

10. Kosa

Tradiční význam: Kosa tazateli předpovídá veliké nebezpečí. Odkud toto nebezpečí přichází můžete zjistit pohledem na okolní karty. Kosa je naléhavá výstraha: mějte se na pozoru před jistými věcmi. Buďte ostražití!

Moderní výklad: Kosa oznamuje nastávající nebezpečí. Můžete z ničeho nic ztratit partnera nebo přijít o zaměstnání nebo být donuceni opustit příjemné a známé prostředí. Pozor na nehody, sportovní zranění nebo množství malých přehmatů způsobených nepozorností a nedbalostí. Ale především je tato karta předzvěstí hrozícího nebezpečí. Buďte velmi ostražití. Podívejte se na karty kolem Kosy, řeknou vám, odkud nebezpečí přichází.

11. Rákoska

RÁKOSKA/PRUTY

Tradiční význam: Rákoska symbolizuje nevítanou návštěvu. Předpovídá těžké konflikty a disharmonii v rodině. Očekávejte hádky a spory s přáteli a ostatními členy rodiny. Nachází-li se Bič blízko vaší OSK, pak předpovídá nešťastnou lásku nebo rozvod manželství. Karta také slouží jako varování před nediagnostikovanou, skrytou a chronickou nemocí nebo před návaly horkosti.

Moderní výklad: Rákoska je předzvěstí sporů a nesvárů v domácnosti. Konflikt otřese domácím klidem a v kruhu přátel otráví dobrou atmosféru. Manželské problémy, problémy s rodiči, dětmi, přáteli nebo v milostném vztahu vyžadují svou daň a vyjdete z nich zlomeni.Rákoska také poukazuje na přítomnost vnitřního boje, který se může projevit chronickou nemocí, horečkami nebo nervovým napětím. Podle okolních karet můžete zjistit, ve které z těchto oblastí se tento konflikt může objevit.

12. Ptáci

 

Tradiční význam: Ptáci oznamují, že nadcházející problémy a trápení budou krátkého trvání. Brzy se setkáte s problémem vyžadujícím řešení. Jsou-li Ptáci daleko od osobní karty, předpovídají krátkou a nečekanou cestu.

 

Moderní výklad: Ptáci ohlašují, že vaše energie bude muset být orientována na řešení vašich problémů. Ptáci ale nenaznačují jen těžkosti, nabízejí také informace o vašich nápadech, ideálech, inspiracích a svědomí. Potěší vás nečekané návštěvy Štěstěny, čekají vás také krátké výlety a cesty. Cestu očekávejte, pokud vám Ptáci padli daleko od osobní karty. Podívejte se na okolní karty. Obsahují podrobnější informace o tomto zvláštním poselství, které vám Ptáci přinášejí.

13. Dítě

Tradiční význam: Tazatel či tazatelka jsou přátelští, a jsou proto ceněni a respektováni přáteli a sousedy.

 

Moderní výklad: Dítě symbolizuje lásku a vysoké mínění, které k vám vaši přátelé a známí chovají. V životě budete zřídka osamělí. Vaše přátelská povaha způsobuje, že vám ostatní důvěřují. A stejně jako dítě pohlíží na svět nevinnýma očima, tak také vy přistupujete k okolnímu světu s důvěrou. Pro ženy může mít tato karta širší význam: symbolizuje dítě, které by chtěla chovat. Projděte určitě i okolní karty, nachází-li se tam Čáp (karta č. 17), má tazatel dobrý důvod k velké naději.

14. Liška

 

Tradiční význam: Liška poukazuje na přítomnost skryté pasti, které se pokud možno snažte vyhnout. Je-li liška blízko osobní karty, pak se asi někdo snaží tazatele ohrozit.

 

Moderní výklad: Lstivá liška se slavně i neslavně proslavila svou potměšilostí a prohnaností. Tato karta se vás snaží varovat: nevěřte všemu, co vám kdo povídá. Někdo na vás chce políčit past. Tak nebuďte příliš důvěřiví a bedlivě sledujte své okolí. Liška především symbolizuje podvody a krádeže. Někdo se vás možná snaží podvést a získat váš majetek. Okolní karty vám řeknou, kdo se vás snaží podvést a jakou past na vás chystá.

15. Medvěd

 

Tradiční význam: Medvěd vás může varovat před lidmi, kteří vás chtějí podvést. Jejich motivací je žárlivost a závist. Buďte opatrní: neodkrývejte příliš podrobností ze svého soukromého života lidem, kteří si zatím nezískali vaši důvěru.

 

Moderní výklad: Medvěd, jak všichni víme, je velmi silný. Jediné seknutí tlapy tohoto mocného zvířete nás může skolit na zem. Třeba je napohled krotký, skrývá uvnitř svou zuřivost a sílu. Dokonce i malé děti milují své malé medvídky. Medvěd se zdá být přátelský a poddajný; je symbolem ochrany a bezpečí. Může proto také představovat ženu mateřského typu, která vám chce pomoci a chránit vás. Ale pozor: nerozzlobte medvěda! Medvědí síla se dá použít jak v dobrém, tak i špatném směru! Medvěd ohlašuje štěstí, ale zároveň nás varuje před žárlivými a závistivými lidmi, kteří možná chtějí uchvátit naše bohatství. Nehovořte příliš s lidmi, kteří nejsou hodni vaší důvěry. Tito lidé, hnaní závistí nebo žárlivostí, se mohou snažit vás podvést v soukromém nebo profesionálním životě.

16. Hvězdy

 

Tradiční význam: Hvězdy naznačují, že některý z vašich plánů se zrodil pod šťastnou hvězdou. Ovšem jsou-li v blízkém okolí nepříznivé karty, vězte, že někde v skrytu na vás číhají nečekané, nepříjemné okolnosti a nezdary. Jestliže jsou třeba Mraky (karta č. 6) blízko OSK, pak by se měl tazatel připravit na nápor neštěstí.

 

Moderní výklad: Hvězdy nám ohlašují, že se naše plány uskuteční. Vyhlídky jsou taktéž růžové. Tato karta symbolizuje lidskou snahu dosáhnout vrcholu. Slouží však také jako upozornění, abychom po dosažení nebeských výšin nepropadli pocitu „hvězdy“. Pokud jsou Hvězdy poblíž Mraků, mohou být naše plány ohroženy nepříznivou souhrou okolností a celým řetězem chyb.

17. Čáp

 

Tradiční význam: Jestliže je Čáp v okolí osobní karty, můžete očekávat stěhování. Je-li Čáp daleko od OSK, bude toto stěhování zpožděno či odloženo na neurčito.

 

Moderní výklad: Čáp ohlašuje nastávající změnu: buď zásadní změnu ve vašem životě, nebo stěhování. Pokud je Čáp blízko karty č. 4 (Dům), pak je stěhování na spadnutí. Když je Čáp blízko karty č. 13 (Dítě), tazatelka může otěhotnět. Čáp je tradičně symbolem plodnosti. A když je navíc Čáp při kraji vyložených karet, můžete jistojistě očekávat nějakou podstatnou změnu života. Karta také může předpovídat cestu letadlem, zejména když je Čáp v blízkosti karty č. 3 (Loď), která symbolizuje cestování.

 18. Pes

 

Tradiční význam: Pes umístěný v okolí OSK znamená, že se můžete splehnout na pravé přátelství. Je-li vzdálený od OSK, radí vám, abyste příliš nevěřili lidem, o kterých si myslíte, že jsou vaši přátelé. Pokud je nablízku karta č. 6 (Mraky), tazatel bude podveden svými přáteli.

 

Moderní výklad: Pes je spolehlivý a ostražitý. Bezpodmínečně nabízí svoji ochranu a věrnost. Tato karta chce přivést vaši pozornost k věrnému příteli, který se vám snaží pomoci a ochránit vás před nepříjemnými lidmi a věcmi. V případě, že je Pes vzdálen od OSK a obklopen nepříznivými vlivy, měli byste dávat pozor na to, komu věříte: získali si opravdu tito lidé vaši důvěru? Mějte se na pozoru před takzvanými „přáteli“, kteří používají sladká, ale neupřímná slova, aby vás mohli obalamutit.

19. Věž

 

Tradiční význam: Věž vám předpovídá šťastný podvečer života, spokojené prožívání zralého věku. Leží-li v okolí Věže nepříznivé karty, jako např. karta č. 6 (Mraky), podle jejich významu se pak doberete, zda se budete muset potýkat s nemocí, neschopností starat se ve stáří sami o sebe nebo se smrtí.

 

Moderní výklad: Věž nabízí podrobnosti o průběhu vašeho života a jeho délce; může vám poskytnout náhled na to, jak jí dosáhnete. Okolní karty odhalí informace o okolnostech vašeho života a jakýchkoliv těžkostech, které by se mohly objevit. Stojí-li karta Rakev (karta č. 8) vedle Věže, pak vám hrozí nevolnost nebo ochromující nemoc. Věž může také symbolizovat osobnost, která usilovně pracovala na vytvoření své kariéry a dosáhla tak slávy a vlivu. Pokud se Mraky (karta č. 6) nacházejí vedle Věže, mohla by vás zasáhnout náhlá nemoc s katastrofickými následky. Jestliže se v okolí nevyskytuje žádná nepříznivá karta ani karta č. 6 (Mraky), pak Věž předurčuje moudrost ve stáří a radost v předvečeru vašeho života.

20. Park/Zahrada

 

Tradiční význam: Zahrada vám ohlašuje možnost obdržet pozvánku na nějakou párty nebo setkání, kde se seznámíte s novými lidmi. Leží-li Zahrada od OSK vzdálena, dávejte si dobrý pozor na zrádné přátele.

 

Moderní výklad: Zahrada líčí krásné prostředí nebo uměleckou atmosféru, kde se budete cítit jako doma. Běh vašeho života ovlivní setkání s osobou, která vám nezištně nabízí své přátelství. Zahrada také symbolizuje místo, kde se konají setkání a párty. Duchovní výklad této karty jde ještě dál: zahrnuje v sobě tvořivost, která se ve vás rozvíjí a pomůže vám se stát uznávanými umělci nebo specialisty „umění života“. Navíc Zahrada symbolizuje příjemné prostředí, oázu klidu a míru, kde najdete prostor pro uvolnění a zotavení. Pokud je Zahrada daleko od OSK, pak byste neměli slepě důvěřovat tzv. „přátelům“.

21. Hora

 

Tradiční význam: Když je Hora v blízkosti OSK, číhá na vás strašný nepřítel, člověk, který se vám bude snažit ublížit, kdykoli to jen bude možné. Jestliže je Hora daleko od OSK, pak může tazatel počítat s vlivnými a věrnými přáteli, kteří mu přijdou pomoci, kdykoli to bude potřebovat.

 

Moderní výklad: Hora je varováním před možným nepřítelem, který se ničeho nezalekne. Musíte se připravit na opozici. Situaci se nedá vyhnout: musíme jednoduše vydržet a snažit se neztratit trpělivost. Hora má ještě další význam: symbolizuje obrovský problém, který stojí před námi a nemůžeme ho okamžitě vyřešit. Jedině sebeovládání, asertivita a odvaha nám umožní vydržet tyto těžkosti. Nachází-li se tato karta nad OSK, setká se tazatel s velkým odporem. Pokud je tato karta daleko od OSK, pak můžeme očekávat, že nám přijdou na pomoc věrní přátelé.

22. Cesty

 

Tradiční význam: Jsou-li Cesty obklopeny negativně působícími kartami (např. Mraky), pak se tazatel musí připravit na trápení způsobené zvraty a chybami. Jsou-li Cesty daleko od OSK a neleží-li v blízkosti žádné příznivé karty, měli byste hledat nové cesty, abyste se vyhnuli neúspěchům.

 

Moderní výklad: Cesty předpovídají důležité rozhodnutí v blízké budoucnosti. Kterou cestu si vyberete? Musíte si vybrat a dopady tohoto rozhodnutí budou důležité pro vaši budoucnost. Ale předtím, než se rozhodnete, zvažte pečlivě několik možností. Blízké karty vám nabídnou více informací o cestě vpřed: naznačují možnosti a alternativy a také varují před slepými uličkami, které vás zavedou na scestí. Avšak leží-li karty s negativním vlivem (jako například Mraky, karta č. 6) vedle Cest, připravte se na mnohé těžkosti. Pokud jsou Cesty blízko OSK, budete muset učinit těžké rozhodnutí. Když je karta Cesty daleko od OSK a v zásadě bez negativního vlivu okolních karet, pak je východisko z těžké situace na dohled.

23. Myši

 

Tradiční význam: Myši předpovídají krádež a ztráty. Je-li tato karta blízko OSK, pak je důvod k naději, že se vám ukradená věc vrátí. Pokud jsou však Myši od osobní karty daleko, nedá se očekávat navrácení ukradené věci.

 

Moderní výklad: Myši znamenají krádež a ztráty. Buď někdo ukradne vaše hmotné zboží, anebo z vašeho okolí zmizí drobné předměty, aniž byste to zaznamenali, a tito „malí záškodníci“ budou pomalu uhlodávat z vašeho jmění. Dávejte si pozor na obsah své peněženky a pokaždé si pečlivě přepočítejte drobné! Myši ale také značí domácí a rodinnou lásku: jednoduše nevíte, jak vyjádřit svoje city. Myši jsou malí hlodavci. Když se Myši objeví mezi taženými kartami, znamená to také, že vás „něco“ nahlodává, například chronická nemoc. Je-li tato karta blízko OSK, máte šanci, že zcizené věci se vrátí do vašich rukou, nebo může znamenat, že když budete dostatečně trpěliví, najdete řešení problému, který vás hlodal. Když jsou Myši velmi daleko od OSK a zároveň blízko karty, která má pro vás velký význam, pak musíte rychle podniknout kroky na ochranu proti hrozícím ztrátám.

24. Srdce

 

Tradiční význam: Srdce předpovídá radost a štěstí v záležitostech srdce. Tato karta věští spokojenost, nádhernou romanci a šťastný milostný vztah.

 

Moderní výklad: Kdo by si nepřál vytáhnout Srdce? Je vám předpovězeno štěstí v lásce. Vy a váš život budete totálně a od základu změněni milostnou romancí s velice přitažlivou osobou. Váš partner vám zcela otevře své srdce a zahrne vás láskou. Nenechávejte tuto lásku bez odezvy: může se vám stát, že už znovu nezažijete radosti lásky. Štěstí, dobré pocity a radostný život vás naprosto změní a stane se z vás dobrosrdečný, soucitný a zářivý člověk. Vaše láska a přátelství upoutá každého, koho potkáte! Je-li tato karta blízko OSK, nádherný vztah a velké štěstí vám přinesou naplnění. Když je v blízkosti karta č. 8 (Rakev), karta č. 10 (Kosa) nebo karta č. 36 (Kříž), buďte opatrní a dávejte pozor na svůj milostný vztah: rozchod může přijít z ničeho nic. Jestliže karta č. 6 (Mraky) nebo karta č. 21 (Hora) jsou v blízkosti, pak se musíte připravit na velké těžkosti. Když vedle Srdce leží karta č. 7 (Had), pak máte co do činění se žárlivým partnerem, anebo závistivou nebo žárlivou osobou, která chce narušit vaše štěstí.

25. Prstýnek

 

Tradiční význam: Když leží Prstýnek napravo od OSK, předpovídá prosperitu a radost. Ale pokud leží nalevo od OSK, potom vám naznačuje, že vás čekají těžkostí a nespokojenost ve vztahu. Tyto problémy by mohly vést k rozpadu vztahu nebo rozvodu.

 

Moderní výklad: Prstýnek předpovídá manželství, romantický vztah nebo partnerství. Je-li blízko OSK, dá se očekávat, že manželství sehraje důležitou roli ve vašem životě: Osud vás zamýšlí těsně spojit s jinou osobou. Když leží Prstýnek v minulosti, buď vedle Kosy (karta č. 10), nebo Kříže (karta č. 36), naznačuje rozpad manželství nebo odloučení od milované osoby. V případě, že je Prstýnek nad, pod nebo napravo od OSK, pak vám věští šťastné manželství. Manželství bude hrát důležitou roli ve vašem životě! Prstýnek také může znamenat, že budete mít s někým blízký vztah, a tento vztah bude mít velký vliv na průběh vašeho života. Podle tradičního výkladu se vždy objeví manželské problémy, kdykoli je Prstýnek situován nalevo od OSK. Tyto problémy mohou vést k odchodu nebo rozchodu s vaším partnerem. Pokud leží Prstýnek napravo od OSK, pak vám předpovídá celoživotní lásku charakterizovanou zázračnou shodou a vzájemnou věrností. Tato poslední potřeba by neměla být chápána jako popření celého výkladu. Někdy čtení z jedné karty může nabídnout informace nejen o jedné svatbě nebo milostném vztahu. Takové případy vyžadují značnou intuici vykládajícího.

26. Kniha

 

Tradiční význam: Kniha poukazuje na tajemství, které musíte zkusit odhalit. Podle okolních karet zjistíte, co se za tím tajemstvím skrývá. Čím blíž je Kniha OSK, tím důležitější je pro vás odkaz této karty.

 

Moderní výklad: Kniha naznačuje, že před vámi někdo něco tají. Musíte se snažit najít indicie vedoucí k tomuto skrytému tajemství, abyste mohli osvětlit pravdu. Toto tajemství může být svázáno s nějakými hluboko zapadlými pocity a myšlenkami uzavřené a málomluvné osoby, proto tato karta nemusí vždy představovat negativní poselství. Kniha také naznačuje, že byste měli něco znovu promyslet nebo probrat: dokumenty, manželskou smlouvu, závěť nebo také vaše studia. Se všemi těmito záležitostmi by mělo být zacházeno s opatrností a diskrétností. Kniha obsahuje neozřejměná tajemství. Abyste mohli více proniknout do tajemných hloubek jejich významu, poraďte se s okolními kartami. Tam najdete další klíče k povaze a obsahu tajemství.

27. Dopis

 

Tradiční význam: Dopis přináší zprávy. Povahu zprávy určují příznivé a nepříznivé vlivy okolních karet. Pozor, když je vedle karta č. 6 (Mraky): zprávy, které dostanete, budou špatné!

 

Moderní výklad: Dopis přichází s nějakou zprávou: obchodními dokumenty, milostným psaním nebo to může být parte. Pošta nám může přinést celou řadu zpráv. Okolní karty budou obsahovat podrobnější informace o specifickém obsahu dopisu. Pokud je vedle Dopisu položena karta č. 1 (Jezdec), pak přichází novinka z velké dálky. Jestliže se vedle Dopisu nachází karta č. 8 (Rakev), potom jde nejspíše o parte. Ale nejdříve se podívejte na karty okolo Rakve a Dopisu: mohou být také spojeny s ukončením nějaké smlouvy. Leží-li vedle Dopisu karta č. 24 (Srdce), pak to přirozeně znamená, že dopis od milované osoby už je na cestě. Jestliže karta č. 6 (Mraky) je v blízkosti jak osobní karty tak i dopisu, pak se musíte připravit na nějaké nepříjemné novinky.

28. Pán

 

Tradiční význam: Tato karta představuje muže, který prosí karty o radu. Když je tazatelkou žena, tato karta může reprezentovat buď jejího partnera, intimního přítele nebo jejího otce. Je to jedna ze dvou osobních karet, a musíme ji tedy zvažovat a zkoumat velice opatrně.

 

Moderní výklad: Tato karta reprezentuje tazatele samotného nebo může symbolizovat dobrého přítele, který podporuje tazatele v obchodě nebo jiných záležitostech. Je-li tazatelkou žena, pak karta č.28 představuje buď jejího partnera, nebo intimního přítele, se kterým si přeje sdílet život, nebo jejího otce. Při čtení z karet je velice důležité prozkoumat karty, které Pána obklopují. Tyto karty mohou nabídnout pohled na jeho nejvyšší aspirace, nejniternější myšlenky a nejopravdovější pocity. Mohou vám také poskytnout obrázek událostí a situací, které může očekávat. Právě u této karty začínáme kreslit kříž „minulost-přítomnost-budoucnost“.

29. Dáma

 

Tradiční význam: Tato karta reprezentuje ženu tazatelku. Pokud je tazatelem muž, pak podle okolních karet zjistíte, jestli jde o jeho partnerku, intimní přítelkyni nebo matku. Dáma je jednou z osobních karet, a je proto nutné jí věnovat velkou pozornost.

 

Moderní výklad: Karta č. 29 představuje buď ženu, která si výklad objednala, nebo její dobrou přítelkyni, která hraje důležitou roli v jejím životě. Podívejte se pozorně na sousední karty. Poskytují indície k jejím myšlenkám a k tomu, co si pro ni život přichystal. A tady, u osobní karty tazatelky, začínáme kreslit kříž „minulost-přítomnost-budoucnost“. Pomocí něj zjistíme, jaká je současná situace v jejím životě a co od něj může v budoucnu čekat. Pokud je Dáma u kraje vyložených karet, pak se dá očekávat velký a rozhodující zvrat jejího života. Když jsou ve stejné řadě s kartou č. 28 (Pán), pak se milostný vztah či manželství stanou velice důležitou součástí budoucího života.

30. Lilie

 

Tradiční význam: Lilie symbolizuje šťastný a chvályhodný život. Pokud je karta položena nad OSK, pak je tazatel přátelská, příjemná osoba s vysokými morálními zásadami a od základu s pozitivním přístupem k životu. Avšak jsou-li Lilie pod OSK, tazatel se cítí nejistý ve svém konání a doma může čekat mnoho těžkých a bolestivých událostí.

 

Moderní výklad: Lilie vyjadřují váš postoj k životu. Jsou-li nad osobní kartou, pak je tazatel důvěryhodný a přímý člověk. Ale pokud je pod OSK, tazatel je nepoctivý, nejistý člověk a je možné, že má nějaké rodinné problémy. Když si tuto kartu vytáhne žena, s velkou pravděpodobností se setká s mužem, který ji bude milovat a chránit. Pokud Lilie přiléhají k osobní kartě tazatele, může počítat s pomocí opravdového přítele. Lilie jsou vždy předzvěstí povýšení v zaměstnání a spolehlivého přátelství.

31. Slunce

 

Původní význam: Když je Slunce v blízkosti vaší OSK, můžete se těšit na naplnění vašich nejkrásnějších očekávání. Budete obdařeni radostí. Pokud je ovšem Slunce od OSK vzdáleno, musíte se zhluboka nadechnout a projít tímto těžkým obdobím.

 

Moderní výklad: Slunce září optimismem a také intuicí. Varuje nás, abychom neztráceli odvahu: vždy tu bude světlo osvětlující temnotu. Tato karta je předzvěstí prosperity a štěstí. Muž otcovského typu vám pomůže a podpoří ve všech vašich snahách. Vaše očekávání se vyplní. Zkontrolujte okolní karty a zjistíte, odkud očekávat příliv štěstí a pomoci. Ale jestli je Slunce daleko od vaší OSK, co se týče vašich očekávání, mohou být zklamána. Nicméně nenechte rozkolísat svou odvahu: nechávejte ve svém srdci slunce stále svítit!

32. Měsíc

 

Tradiční význam: Jestliže je Měsíc blízko osobní karty, pak bude tazatel obšťastněn velkými poctami, respektem a uznáním. Když je Měsíc daleko od OSK, bude tazatel trpět nedostatkem uznání a bude znechucen okolnostmi svého vlastního života.

 

Moderní výklad: Měsíc předpovídá pocty, slávu a vliv. Tato karta představuje přítomnost inspirující osoby, někoho, jehož originalita mu v životě pomáhá urazit velký kus cesty. Tohoto člověka může čekat úspěšná kariéra v obchodě, stejně tak jako štěstí a pozitivní vývoj ve všech jeho snahách. V bezprostředním okolí tazatele se objeví žena mateřského vystupování, která mu bude stát po boku a pomůže mu. Vždy, když se tato karta nachází blízko OSK, sláva a pocty se v životě dostaví. Je-li ale Měsíc od OSK daleko, pak předpovídá deziluzi a ztrátu uznání vlastní práce. Tyto okolnosti mohou spustit emocionální depresi.

33. Klíč

 

Tradiční význam: Když je Klíč poblíž OSK, můžete si být jisti úspěchem ve všech vašich snahách. Dosáhnete svého cíle. Ale je-li Klíč daleko od OSK, musíte se připravit na závažné selhání a těžkosti. Vaše plány pohoří a budete se cítit sraženi k zemi.

 

Moderní výklad: S tímto klíčem můžete odemknout dveře do nového období. Svítá a začíná svěží den. Narazíte na něco, co už dlouho hledáte: na jádro problému nebo na vaše pravé Já ve vás. Klíč znázorňuje nové začátky nebo rozřešení nějakého problému; po dlouhém hledání odpovědi konečně vyřešíte problém, který vás dlouho zaměstnával. Karta naznačuje, že začnete něco nového a spoluúčast na tomto „něčem“ vám přinese mnoho úspěchu. Jednotlivé plány budou dostávat přesnější formu, protože nyní víte, jak je převést do reality. Pro muže Klíč symbolizuje začátek nových projektů a zahájení plánů, které podle všeho budou korunovány úspěchem. Pro ženu symbolizuje Klíč vyplnění všech přání jejího srdce. Pokud je ale Klíč vzdálený od OSK, a obklopen kartami s negativním vlivem, očekávejte, že vyvstanou překážky a zahradí vaši cestu. Zachovejte si dobrou náladu a neztrácejte odvahu. Tato karta vás také varuje před závistí a zlovůlí.

34. Ryby

 

Tradiční význam: Pokud využijete všechny možnosti, které se vám nabízejí, pak budou všechny vaše snahy úspěšné a budete si užívat luxusu a prosperity. Pokud jsou Ryby daleko od OSK, budete mít problémy s převáděním vašich záměrů do reality.

 

Moderní výklad: Ryby jsou příslibem luxusu a bohatství. Z vašeho podvědomí vyvěrá spouta dobrých nápadů. Úspěch máte zaručen, pokud budete umět tyto sny převést ve skutky. Zkusíte najít něco, co vám pomůže pochopit, kdo ve skutečnosti jste. Ale nejdůležitější poselství této karty je toto: tazatel může velice zbohatnout obchodováním a obchodními svazky. Zisky jsou reálné ve všech oborech. Úspěch! Vaše podnikání bude korunováno vavříny. Jestliže se Ryby nacházejí daleko od OSK a jsou obklopeny kartami v zásadě negativní povahy, musíme být ve střehu před klepy a nadnesenými povídačkami. Některé z vašich plánů by mohly být napadeny.

35. Kotva

 

Tradiční význam: Budete úspěšní ve všech záležitostech spojených s láskou a obchodem. Váš partner vám bude věrný a všechna vaše práce vám přinese užitek. Je-li tato karta daleko od OSK, pak se musíte připravit na náladovost a bludné myšlenky a všeobecně nestabilní situaci.

 

Moderní výklad: Kotva je známkou věrnosti v lásce a pocitu bezpečí. Toužíte po klidném přístavu, kde byste mohli relaxovat, znovu nabýt svoje síly a být v klidu. Někdo z vašeho okolí vás podpoří a bude se snažit nabídnout vám bezpečí. Kotva je předzvěstí dobrých zpráv pro obchodníky: započnete nějaké zajímavé obchodní vztahy, které se vyvinou ve váš prospěch. Je-li Kotva velmi vzdálená od OSK, pak má tazatel nestálou povahu a stále mění svoje rozhodnutí. Nemůžete očekávat mnoho harmonie ani doma ani v obchodních záležitostech.

36. Kříž

 

Tradiční význam: Kříž je vždy osudovým znamením. Ale je-li tato karta blízko OSK, pak bolest nebo neštěstí, které předpovídá, nebude trvat moc dlouho a určitě skončí.

 

Moderní výklad: Kříž je předzvěst trápení a neštěstí. Můžete pouze svázat určitou episodu vašeho života do ranečku a naučit se ji nosit. Nějaká situace nebo vztah se může chýlit ke konci, což vám způsobí velký smutek. Karty okolo Kříže vám poskytnou informace o tom, jaké trápení asi budete muset postoupit. Je-li Kříž v blízkosti OSK, situace nemusí být vykládána tak negativně. Neštěstí a trápení nebude dlouho trvat a nebude mít vážné dopady. Udělali jste za tím, co se stalo, tlustou čáru a čekají vás nové, světlé dny!

Zdroj: Erna Droesbeke von Enge - Lenormand, vykládací karty

    Věra Kubištová-Škochová - Svět jasnozřivé kartomantie aneb řeč karet

 

     Späť      

                     

  

 
TOPlist